Открита е извънземна цивилизация?

Задачата на космическия телескоп Кеплер е да търси далечни планети, на които може да има живот. Но, според The ​​Atlantic, може да се окаже, че телескопът  е открил нещо наистина вълнуващо.

В течение на четири години телескопът е наблюдавал част на небето, очаквайки затъмняване на всяка една от звездите, което би могло да указва за преминаването пред тях на екзопланети. Телескопът е следял повече от 150 хиляди звезди, но сред тях се е откроила една : звездата KIC 8462852, отдалеченa от нас на разстояние от 1 480 светлинни години.

Когато една планета минава пред звездата, тя обикновено я  затъмнява за няколко часа или дни и прави това с определена закономерност – например на всеки 365 дни. За разлика от тях,  звездата KIC 8462852 се затъмнява по  неправилни интервали с цели 80% и остава тъмна за период от 5 до 80 дни.

Какво би могло да предизвиква такива странни светлинни колебания? Изследователите, които са открили този феномен, го наричат ​​“странен“.

Те изключили възможността за грешни данни или повреда на телескопа. Нещо изглежда блокира светлината, но това не е планета, а самата звезда е твърде стара, за да бъде заобиколена от пръстени с отломки, които се образуват около младите звезди.

Изследователите нямат много хипотези. Едната от тях е за наличието на облак от комети, които мигриращите звезди са издърпали до орбитата на звездата KIC 8462852, и когато кометите се разпадат, въртейки се около звездата, това може да доведе до неправилно затъмняване. Учените отбелязват, че това е най-вероятното обяснение за наблюдаваните явления.

Само че има и друга хипотеза.

„Извънземните винаги трябва да се разглеждат като най- последната хипотеза – казва астрономът Джейсън Райт.  Но в този случай това изглежда като нещо, за което може да се предположи, че е създадено от извънземна цивилизация „.

Райт и много други астрономи смятат, че напреднали цивилизации могат да бъдат открити с помощта на технологии, разработени от тях. Идеята е, че ако извънземните цивилизации са силно развити, те се нуждаят от все повече и повече енергия, за да поддържат високотехнологичния си начин на живот.

Вероятно извънземните са поставили колектори за слънчева енергия в орбита около звездата, които понякога блокират преминаването на светлината. Тези хипотетични извънземни мегаструктури,  се наричат сфери на Дайсън или облаци.

За да разберат що за тайнствен феномен е затъмняването на тази звезда, Райт и неговите колеги искат да я прослушат с голям радиотелескоп, за да видят дали от там се излъчват видове радиовълни като тези, които се използват на Земята.

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.

One Reply to “Открита е извънземна цивилизация?”

  1. Димитър Димитров

    Не мога да си обясня как „виждате“ звезда отдалечена на 1480 светлинни години, защото ако е така, то с нашите технологии в момента и при скорост на светлината 300 000 km/s, телескопа е „видял“ звездата от преди 1480 год. т.е. все едно местоположение и състояние през 1535 год. на сегашния ни календар?

Comments are closed.