Извънземен апарат е заснет на Марс (видео)

Извънземен дрон може да се види на снимка в кратера Гейл. Най-малкото изглежда като част от някакъв механизъм.
2-mars

Кратерът Гейл е ударен кратер на Марс, наречен в чест на Уолтър Фредерик гейл, любител астроном, който наблюдава Марс в края на XIX век и описва каналите там. Диаметърът на кратера е около 154 km.

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.