Петгодишен телепат живее в Лос Анджелис

В американския град Лос Анджелис живее едно малко момче с синдрома на савант – рядко състояние, когато човек има аутистични нарушения в развитието си, но има и така наречения „остров на гениалността“, изключителни способност в поне една област, в рязък контраст с ограничеността на неговата личност. Петгодишният Рамзес Сангино, наречен от родителите си в чест на фараон египетския, говори седем езика и може да чете мисли ….

Чуждите езици момчето започва да учи, когато още не могло да ходи. Майката включвала на Рамзес чуждестранни канали и бебето слушало внимателно това, което казват по телевизията. Представете си изненадата на жената, когато синът й започнал да говори не само английски, но и испански, италиански и немски. После момчето започва да изучава чужди езици чрез интернет.

Но най-изненадващото не е това. Майката на Рамзес е записала видео, в което разбърква колода карти, като започва да вади от нея произволни карти. В момента, в който жената погледне картата, момчето веднага и казва коя е . В момента експерти проучват Рамзес.

Според учените, момчето наистина има невероятни способности, които излизат извън рамките на традиционната наука. Ако някой човек покаже на малкия телепат карта и в същото време не гледа към картата, детето не е в състояние да я познае.

Но ако човекът хвърли поглед към картата, Рамзес веднага казва коя е. Един от учените решил да извърши друг опит, и, гледайки картата, мислено повторил наименованието на друга карта – Рамзес повторил след него точно това. По този начин учените разбрали, че момчето не е в състояние да вижда през картата – вместо това то чете мислите на човека, който знае каква е тази карта.

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.