„Ислямска държава“ представи своя 5-годишен план за завладяване на света

На новата карта, за която се твърди , че е пусната от групировката Ислямска държава, са изобразени Европа, Северна Америка и Близкия изток, като се виждат и  територии, които ще са под контрола на ислямистите в следващите пет години. Картата обхваща много страни: от Испания на запад,  до Китай на изток и включва нови имена за познати места, които те ще носят след присъединяването им към „халифата.“

По-рано тази година ИД, според съобщенията,  пусна друга карта, на която показва нова провинция на „Ислямска държава“ под името «Wilayat Hind», обединяваща Индия и Бангладеш. Тези области не се виждат на картата публикувана по-горе, следователно превземането на Индия явно не влиза в петгодишния план, който трябва да се реализира до 2020 г.

Заедно с картата на покорената Европа, свързаният с ИД каунт публикува снимка с  контурите на Съединените щати, запълнени с черното знаме на групировката.

 Надпис към  снимката: Нова карта, която отразява планове за световно господство на Ислямска държава

Islamic State Tweets New Map of 5-Year Plan for World Conquest

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.