Космолозите изясниха от какво са съставени нишките на „мрежата“ на Вселената

Анализ на съдържанието на нишките от тъмна материя, свързващи всички галактиките в пространството в невидима „мрежа“, показва, че те съдържат около половината от цялатаа  видима материя във Вселената, се казва в статия, публикувана в списание Nature.

Както показват наблюденията на микровълновото „ехо“ на Големия взрив, делът на обикновената материя, от която се състои всичко, което можем да наблюдаваме  във Вселената,  е не повече от 5%. Всичко останало е  тъмна енергия 22-26 % , и тъмна материя – 68-73%.

Тези  резултати са в противоречие  с данните на астрономическите наблюдения на отделните галактики – общо те съдържат само 2,5% от общата маса на Вселената, поради което учените отдавна се опитват да намерят  „изчезналата“ видима материя.

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.