На Земята бушува мощна геомагнитна буря

На Земята от вчера бушува силна геомагнитна  буря, която достига до екстремни стойности.

В някои европейски страни се наблюдават полярни  сияния: в Скандинавия, Балтийските страни, Финландия, в северната част на Великобритания, Северна Германия, Полша, Беларус, в някои региони на Русия.

eee555k4k44

Графики: РАН, NOAA – US.

loading...

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.