3 магически фрази, които бързо неутрализират всякакви претенции

От време на време на всички ни се налага  да слушаме  претенции – от роднини, колеги, клиенти, партньори и просто от случайни хора. И реагираме  по различни начини: в зависимост от характера,  възрастта, темперамента, възпитанието.

Понякога негодуванието ни взима връх. Какво да се направи в такава ситуация? Възможно ли е да се използва   критиката за собствена полза? Възможно е . Ако използвате магическата формула, която   неутрализира всяко твърдение.

Тази магическа формула е  описана в книгата „Успехът – това е личен въпрос“ на психолога М.  Melia. Тя звучи така: „Да – но – нека да …“.

Първа стъпка. Кажете: „Да!“

Когато чуем претенция към себе си, в каквато и форма да звучи, е необходимо на първо място да справим с първоначалната емоционална реакция, и да признаем на другия човек  правото да иска, правото на  собствено мнение. От нашия опит ние знаем, че някой да се  осмели да каже такова нещо, не е толкова просто.

Ако все пак някой ни е казал вече, че нещо не му харесва, значи той е настроен за диалог и сериозно се отнася както към  нас, така и към перспективите на нашето сътрудничество. В това поведение има  много по-голяма откритост и интерес, отколкото в мълчание и възхвала.

Ето защо е необходимо да се вземе  на сериозно изразената претенция, да се покаже желание да бъде изслушана и да се обсъди. Можете дори да застанете на страната на другия и да се съгласите с него: „Да, това е важен въпрос.“

Казвайки в  отговор на претенцията „Да!“, ние сме готови да разберем какво точно се е случило, „Аз ще бъда благодарен, ако бихте могли да обясните какво се е случило.“ Така ние започваме да говорим по-конкретно и влизаме в реален диалог.

Втора стъпка. „Но …“

Когато разберем мнението на другия,   е време да се обърнем към своето. Претенциите не винаги  съвпадат с нашето разбиране за ситуацията. Поради това е важно да  изразим позицията си, да изкажем доводи и  контрааргументи. Но това трябва да бъде обективна информация, а не опит да оправдаете себе си. Така  събеседникът ще види, че  се опитваме да разберем какво се е случило: „Да, разбирам, че е трябвало  да изчакате. Но съгласно утвърдените регламенти, за попълването на този документ е необходимо определено време.  Това е задължително изискване, към  което трябва да се придържаме … “ В действителност много хора са склонни да приемат такива “ пропуски “ и „несъответствия „, ако внимателно им се обяснят причините за случилото се и се изложат за обсъждане важни факти. Това позволява на другия по нов начин да погледне към ситуацията и да вземе предвид нашето становище.

Нашето „но“ ни помага да не се плъзнем в позицията „както ви е угодно.“ Дори и да признаваме  правото на другия да изрази претенции, ние не сме задължени да правим компромис, ако вярваме, че това не трябва да се прави.

Трета стъпка. „Нека да …“

Когато сме чули претенцията и сме изразили своята мотивирана позиция, е важно „да се стигне до общ знаменател“ и да се направи опит да се вземе  съвместно решение. За може човекът да разбере, че ние сме  „от неговата  страна на барикадата“, трябва да се направят  конкретни, конструктивни предложения:  „Ако е по-удобно за вас, нека да направим така – нашите служители ще ви информират предварително какви документи трябва да се подготвят…“

Ако ние отговаряме на претенциите в следната последователност „Да – но – нека да…“ –  то негативната  обратна връзка работи за нас и ни помага не само да научим много полезни и коригирани неща в работата си, но също така и за подобряване на отношенията с другите хора.

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.