Апокалиптични звуци се чуват периодично в Тихия океан (видео)

audiЗвукът идва от океана на дълбочина от 660 до 3300 фута под повърхността. Той прилича на бръмчене или жужене и трае от половин час до два часа в различни дни.

Океанографът Симоне Бауман Пикеринг – съавтор на изследването на този феномен казва, че източникът на звука все още не е определен и няма живи същества които могат да издават такива звуци. Вероятно източникът на аномалията не е живо същество, а нещо съвсем различно.

Засега източникът на странното бучене остава загадка.

loading...

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.