Извънземният разум е започнал създаването на „Човек v. 02“? (видео)

Проблемът с  еволюцията на всеки обект във Вселената, както нежива , така и жива, включва стандартна последователност. Това е появата (сътворение?) на обекта, неговото развитие и край.

Всичко се ражда и всичко умира. Как се отнася тази последователността към човешкия род? Най-често проблемът с трактовката на произхода и еволюцията на човека, се свързва с науката или религията. Впрочем, и в двата случая, „истината“ се основава най-вече на вярата. В крайна сметка дори и „научните“ представи са само теория. Никой все още не е „възпроизвел“ човешката еволюция в експеримент. Така че може да се вярва, но може и да не се вярва.

Това е още по-вярно и за разсъжденията за края на човешката раса. В някои религиозни концепции краят се свързва с Апокалипсиса, когато „човекът“ с греховете си всъщност е „превишил“ търпението на Твореца. Но, не бива да се забравя и фантастиката, както научната, така и не толкова научната. Може би новите идеи „възникват“ именно там.

Широко популярно е предположението, че човекът е създаден от някакви извънземни пришълци. Което, разбира се, теоретично е възможно. И „сюжети“ по темата има в научно – фантастичната литература и в киното, и особено в Холивуд. Но след това възниква друг въпрос – а тези извънземни, кой ги е създал, ами кой е създателят на техния създател?

Един вид безкрайна космическа Матрьошка? В научната фантастика е широко разпространена идеята за някакъв Вселенски Разум, който е създател на всичко, което се намира във Вселената. И, на първо място, разумните същества. Интересно е, че тези идеи все по-често се споделят и от много учени.

Например, добре известният теоретичен физик Макс Тегмарк смята, че съзнанието, разумът, може да се разбират като друго състояние на материята. От това неминуемо следва – че не само съзнанието във Вселената като цяло, по своята същност е повсеместно и единно, но и ние (хората) – като неразделна част от цялото – сме самоосъзнаващи се единици или „проекции в материя“ на творящия и еволюциониращ разум на Вселената.

Връх на „интердисциплинарните“ (наука-религия-фантастика) идеи за наличието на някакъв Свръх Разум става антропният принцип, който твърди, че Вселената е създадена така, че да може в нея да се появи наблюдател, тоест човека. Този принцип „изповядват“ много физици и космолози, включително носители на Нобелова награда. Научната фантастика тук си прави „почивка“.

А границата между науката и научната фантастика става все по-условна.

Допускайки създаването на човешкия вид от Свръх Разум не само фантастите спекулират и за бъдещето на „човешка“. Тук нараства съвсем обясним песимизъм. Наистина, цивилизацията на планетата Земя е все по-склонна към изблици на агресия, ксенофобия, всякакви форми на взаимна нетърпимост. Войните, продължаващи вече хиляди години, стават все по-жестоки.

А с развитието на техническия прогрес тече и унищожаването на природата и, всъщност, унищожаването на самата планета. Има ли изход? Често възникват идеи, че на Върховният Разум така му е омръзнала сегашната цивилизация, че „Той“ е взел решение за създаване на нова човешка версия (Версия 02?), а съществуването на тази да прекрати.

Тази идея може да се види при Стругацки, и особено при Артър Кларк (вж. Краят на детството). Носители на бъдещите свойства на Човек v.02 стават децата. Които Висшият разум „прибира“от Земята. А Земята – умира. Впрочем тази идея твърде много прилича на „класическия апокалипсис“, с известна негова „хуманизация“. А идеята на Кларк може да се продължи.

Ако Супер Разумът „вземе“ всички деца от Земята, „Той“ значи има технологичните възможности да ги пренесе на нови планети за да се избегнат грешките на предишната цивилизация.

Има идеи, че Земята по принцип е вид „зоологическа градина“, откъдето гореспоменатият разум черпи различни видове организми за преселване в галактиката. Включително и хора. А във вселената има много черни дупки с червейни дупки, които водят не само към бъдещето, но и към миналото. И може би там в миналото, „човек“ е „пропуснал“ важен „завой“ в развитието си връщането му там може да промени хода на историята?

Очаквайте продължение.

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.