Мудра „Молитва за щастие“

• Този мудра е царицата на  мудрите. Тя е толкова мощна, че описанието и може да се намери само в специални храмови текстове.
• Тази мудра изтласква от човек всички негативни енергии, усилва собствената му енергия,  свързва се с  Божественото начало, успокоява и възвисява душата.
• Тя може да се изпълнява по всяко време, особено когато имате нужда от подкрепа и зареждане с  енергия.
Безимените пръсти, насочени нагоре, са вид антена, улавяща космическите вибрации.

Начин  на изпълнение:
1. Седнете в изправено положение, гръбначният стълб и главата са на една линия. Сгънете пръстите както е показано на картинката.
2. С палците си започнете да отблъсквате малките пръсти  на другата ръка.
3. Поставете безименните пръсти вертикално. Желателно е  те да докосват ноктите.
4. С показалците  захванете средните пръсти на другата ръка и дърпайте в посока към центъра на дланта.

Време  за изпълнение – от 5 до 15 минути.

Можете да изпълнявате тази мудра, докато гледате телевизия, но е по-добре да не се разсейвате с нищо.

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.