Най-добрите снимки от 13-ия Международен фотоконкурс на Smithsonian

Списание Smithsonian обяви победителите на 13-ия ежегоден фотоконкурс: носител на Голямата награда; седем снимки, признати за най-добрите във всяка от седемте категории и снимка  с най-голям брой гласове на списанието. Този път за конкурса са били изпратени  повече от 46 000 произведения от 168 страни по света.

Grand Prix: „Изригването на вулкана Синабанг, Индонезия» (заглавната снимка)

readers-choice-winner-credit-alice-van-kempen
Избор на читателите: „Източният експрес“
natural-world-winner-credit-hidetoshi-ogata

Природа: „Малко маймунче на скала“
travel-winner-credit-tamina-florentine-zuch

Пътешествия: „Вагон за жени в  крайградски влак“

sustainable-travel-winner-credit-tihomir-trichkov
Екотуризъм: „Моето време“

people-winner-credit-benedetta-ristori
Хора: „Почивка“

american-experience-winner-credit-lauren-pond
Хроника на американския живот: „Параклис на колела“
mobile-winner-credit-jian-wang
Движение: Китайската червена стена
altered-images-winner-credit-radim-schreiber
Редактирани: „Светулки“

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.