19-те заповеди на Мария Монтесори за родителите

Мария Монтесори е италиански лекар, учител, учен, философ. Едно от свидетелствата за международното  признание на Мария Монтесори е решението на ЮНЕСКО (1988), което се отнася само за четирима учители, определящи методите на педагогическо мислене през двадесети век.

1. Децата се учат от това, което ги заобикаля.

2. Ако често се критикува детето – то се учи да осъжда.

3. Ако едно дете често го хвалят – то се учи да  оценява.

4. Ако на детето се демонстрира враждебност – то се научава да се бие.

5. Ако сте честни с детето си – то се научава на справедливост.

6. Ако детето често се осмива  – то  се  учи да бъде плахо.

7. Ако детето живее с чувство за сигурност – то се учи да вярва.

8. Ако  детето често бива опозорявано – то се учи да се чувства виновно.

9. Ако  детето  често се одобрява – то се учи да се отнася добре към себе си.

10. Ако към  детето често са снизходителни – то се учи да бъде търпеливо.

11. Ако  детето често се подкрепя – то придобива увереност в себе си.

12. Ако детето живее в атмосфера на приятелство и се чувства необходимо – то се учи да намира любовта в този свят.

13. Не говорете лошо за детето – нито пред него, нито без него.

14. Фокусирайте се върху развитието на доброто в детето, в резултат на което  лошото  няма да може да се развива.

15. Винаги изслушвайте и отговаряйте на детето, което се обръща към вас.

16. Уважавайте детето, което е направило грешка и може сега или по-късно да я поправи.

17. Бъдете готови да помогнете на детето, което е в процес на търсене, и сте незабележими за детето, което всичко вече е открило.

18. Помогнете на детето да усвоява неусвоеното по-рано. Правете това като изпълвате околния му свят с грижи, сдържаност, тишина,  мир и любов.

19. При общуването с детето винаги се придържайте към най-добрите обноски – предлагайте му най-доброто, което се намира във вас.

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.