Бойните човеко-маймуни на КГБ (видео)

В центъра на филма е увлекателната и екзотична история на професора – зоотехник Иля Иванович Иванов, сега напълно забравен. Неговите изследвания, които се пазят в тайните институции, са с гриф „Строго секретно“.

Основната цел на неговите експерименти е била кръстосването на човек и маймуна в резервата Сухуми.

Получено ли е жизнеспособно потомство? Какво се е случило с проф. Иванов след това и какви са последствията от експериментите, които са се провеждали под зоркия надзор на ОГПУ-НКВД-КГБ?

На руски:

loading...

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.