До Слънцето бе заснет огромен НЛО (видео)

Необикновеният обект е открит на сателитна снимка

На една от снимките, направена от сателита SOHO, уфологът Streetcap1 е открил мистериозен обект близо до Слънцето, който, според него, може да е  група извънземни космически кораби.
Уфологът публикува в интернет видео със своето откритие.

Streetcap1 казва, че според него, НЛО може да е изпратен от представители на извънземни цивилизации за да изследва Земята.

Като доказателство за това, че НЛО е космически кораб или група от кораби, той посочва факта, че всеки друг обект, който се намира близо до Слънцето, ще попадне под влиянието на неговото притегляне, а в случая този обект не пада на Слънцето.

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.