След катастрофа, елитът на извънземна цивилизация избира Земята (видео)

В нашата Слънчева система човекоподобен живот се появява преди 1 милион и 252 хиляди години. А първата планета в нашата Слънчева система, която е била заселена от хуманоиди е Фаетон, много по-късно и Земята.

В тези древни времена тя е била, вероятно, най-добрата по своите еволюционни възможности планета в нашата система. Размерите на планетата не са били по-малки от сегашните размери на нашата Земя, а може би и малко по-големи от тях. Около Фаетон е обикаляла луна, която по своята мощ и красота далеч е надхвърляла нашата Луна и дори Венера.

Цивилизацията на Фаетнон е съществувала 11.5 хиляди години по фаетонски измервания, а по земни 59 800 години до гибелта на планетата. И това е била доста развита цивилизация, която е била много по-напред от нашето ниво на развитие.

Хората от Фаетон многократно са посещавали Земята и са контактували с хората, споделяли са с тях своите знания, включително и такива, с фундаментално значение за разбирането на структурата на Вселената. Освен това, хората са били свидетели на анихилацията на Фаетон. Този ден на Фаетон умират седем милиарда фаетонци. Експлозия не е имало – планетата просто се разпаднала.

Предполага се, че елитът на загиналата цивилизация е избягал на нашата планета, където успешно съществува и сега.

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.