Бивш екстрасенз : Аз служих на сатаната (видео)

1

Бившият екстрасенз  Сергей Бобровски разкрива истината за вещици, екстрасензи, медиуми, биоенерготерапевти и т.н.

Той разказва с помощта на чия сила вършат делата си.  От него може да се  разберете истината за това, което се случва с хората по време сеансите на лечителите . Много вестници писаха за откровенията на  Сергей Бобров „Служих на сатаната“.

Филмчето (на руски) е кратко, но показателно.

loading...

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.