Полицай засне четири НЛО над Аляска (видео)

Полицейски служител от град Феърбанкс, Аляска, по време на патрулиране видял НЛО. След като той започнал да прави снимки, от голямото кълбо се отделило по-малко и се насочило към Земята.

След известно време от голямото кълбо бързо се отделили още две по-малки и образували равностранен триъгълник, а после изчезнали.

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.