Огромен НЛО със странна форма е заснет от SOHO (видео)

Гигантски НЛО със странна форма е бил открит на снимки на слънчевата обсерватория SOHO.

Снимката е направена от обсерваторията на 28 май 2016 г.

SOHO е космически кораб за наблюдение на Слънцето. Съвместен проект на ЕКА и НАСА.

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.