Арабски учени признаха жените за млекопитаещи животни !!!

Научен екип от  Саудитска Арабия е стигнал  до немислимо и безпрецедентно досега заключение. Саудитците са решили, че жените всъщност са млекопитаещи и по тази причина те трябва да имат  същите права, като другите животни от този клас – камили и дори кози, пише  İslaminsesi позовавайки се на tr.shafaqna.com.

Френският сайт   пише по този повод, че центровете за защита  правата на жените по целия свят се подиграват на това „антропологическо“ откритие на саудитските учени, като отбелязват то  наистина е повратна точка в историята: „Довчера жената в тази страна се ценеше не  повече от предмет за бита.

Сега, обаче, жените  вече имат същите права като  животните. По-рано в Саудитска Арабия жената беше  бездушно създание, но сега това вече не е така. Тя, като минимум, се цени като камила или коза. “

По материали на lespatriotesencolere.com

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.