Аз си прощавам за всичко, което правя неправилно …

Много хора  живеят под тежкото бреме на  вината. Вие Винаги се чувствате зле. Чувствате, че всичко  правите  неправилно. Непрекъснато се  извинявате.

Не си  прощавате  за това, което сте направили в миналото. Вие  манипулирате  другите хора, както някога са ви  манипулирали вас. Чувството за вина не решава нищо.

Ако наистина се извършили  в миналото нещо, за което  съжалявате, спрете да съжалявате! Ако можете да поправите това,  което сте причинили на другите,  направете го. Ако не можете, не повтаряйте това, което сте направили.

Вината изглежда като наказание, а наказанието създава болка. Прости на себе си и простете и на другите.

Напуснете  затвора, в който сами сте се заключили.

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.