Изпълнение на желанията със силата на мисълта

Това е много специфичен метод за изпълнение на вашите желания с помощта на лек транс, но ако го овладеете, ще можете да постигате всичко.

Транс – това е състояние на ума, когато вие сякаш поглеждате вътре в себе си и намирате отговори на всичките си въпроси. Защото подсъзнанието знае всичко. Задайте му въпрос или намислете конкретно желание, то ще ви подскаже как да го реализирате.

За да влезете в лек транс, трябва да отпуснете напълно тялото си (което е доста сложно, трябва да се тренира), освободете се от всичките си мисли и не мислете за нищо.

Тялото ще започне да натежава, звуците ще станат заглушени, а вие сякаш се потапяте в някаква дълбочина. Когато всичко това се случи, ще  можете вече да си пожелаете нещо (произнасяйте го за  себе си, като ясно и ярко визуализирате това, което искате да получите).

Има някои правила за изпълнение на желанията със силата на мисълта:

1. Трябва да сте ма 100% сигурни, че желанието ще се сбъдне.

2. Необходимо е ясно да си представяте желанието си, а не само да го произнасяте. Трябва да имате ясна мисловна представа за това, което искате.

3. Не е нужно да се мисли за това как ще се изпълни и кога, не мислете за това, което ще се случи, когато се изпълни. Например, искате да получите много пари, не трябва да мислите откъде ще дойдат, или за какво ще ги харчите.

4. Извикайте в себе си емоциите, които ще изпитвате, когато желанието се изпълни, сякаш вече е факт (радост, щастие, забавление).

5. След това трябва да си представите, че сте голям, а желанието ви е малко и незначително,  в сравнение с вас, т.е. трябва да осъзнавате, че въпреки че ви е скъпо, то за вас няма такова огромно значение. Не бива да зацикляте върху желанието си, необходимо да се отнасяте към него равнодушно: сбъдне се – добре, не се сбъдне- значи така трябва.

6. За да отстраните упоритите съмнения в изпълнението на вашето желание, трябва да забравите и да не мислите за него. Представете си, че се е превърнало в малък балон и е отлетяло в небето.

В този момент вие сте подали на вашето подсъзнание инсталацията, която искате. Информацията е записана, сега остава само да чакате и да не мислите повече за желанието си, просто го забравете! Излишните вълнения и емоции пречат на изпълнението на желанията.

Ето някои важни принципи, които трябва да се спазват, за да може вашето желание да се сбъдне:

1. Никога не се тревожете за това, което ще се случи утре.

2. Не се фокусирайте върху това, което нямате. Вашето желание не трябва да е нужда, просто трябва да желаете това. Ако мислите, че не можете да живеете без него, желанието ви все повече ще се отдалечава от вас.

3. Всички трудностите по пътя към вашата цел преодолявайте първо в мислите си. Например, ако имате важни преговори, разговаряйте с опонента и мислено го убедете в своята кауза, а след направете същото и в реалността.

4. Ако наистина не ви върви, не приемайте това като даденост, вие винаги имате късмет, винаги и навсякъде, независимо от обстоятелствата – само такава постановка трябва да присъства във всички ситуации.

5. Всички в този свят са равни, не се подценявайте и не се сравнявайте с другите. Никога не завиждайте!

6. Правете това, което трябва да правите, и нека всичко да бъде така, както трябва да бъде.

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.