Извини се!

Едноактна пиеса с почти три действащи лица :)

Синът: Тате, искам да се оженя.
Бащата: Първо  се извини!
Синът: За какво?
Бащата: Извини се.
Синът: Но за какво? Какво съм направил?
Бащата: Просто се извини.
Синът: Но… каква е моята вина?
Бащата: Извини се.
Синът: Защо????
Бащата: Извини се.
Синът: Моля те, кажи ми поне причината!
Бащата: Извини се.
Синът: Добре, тате…Извини ме!!!
Бащата: Сега вече си готов.
Твоята тренировка премина успешно.

Ако умееш да се извиняваш без причина, значи вече можеш да се ожениш.

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.