Офицер по сигурността засне НЛО, разделящ се на три, във Феърбанкс (видео)

Очевидец е заснел светещ НЛО над Феърбанкс, , Аляска, който после се разделил на три. Този кълбовиден НЛО изглежда като кораб – майка, от който излизат по-малки кълба, вероятно със задачата да наблюдават и записват. След това се връщат обратно в кораба- майка.

Много интересно видео.

Дата на наблюдение: 13 май, 2016
Местоположение: Феърбанкс, Аляска, САЩ

Скот C. Уоринг

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.