Още един огромен извънземен кораб е открит на Марс (видео)

Много интересно откритие на Mars Moon Space Club в Youtube. Обекът, който е открит на Марс има формата на диск, а уфологът Скот Уоринг има две предположения. Че това е катастрофирал извънземен кораб, с огромни размери, или че е някаква сграда, построена от извънземна цивилизация на Червената планета.

И в двата случая очевидно става дума за изкуствен обект.

От НАСА както винаги пазят мълчание.

Source photo 1: http://www.uahirise.org/ESP_016461_2555
Source photo 2: http://www.msss.com/moc_gallery/m13_m18/full_gif_non_map/M15/M1501300.gif

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.