Шокиращо изявление на Индия: HAARP е „истинската причина за глобалното затопляне“

Индийското правителство обяви, че секретната програма на  САЩ –  HAARP, е отговорна за глобалното затопляне.

Според министъра на околната среда Анил Мадхав Дейв, правителството на САЩ е в състояние да се съсредоточава   електромагнитни лъчи с помощта на оръжие, наречено „Програма за изследване на полярнитe сияния  с високочестотно въздействия» (HAARP) по цялата Земя, с което  намалява добивите на  основните култури  –  пшеница и царевица в Индия.

“ HAARP поразява  горните слоеве на атмосферата с фокусирани и управляеми електромагнитни лъчи“, –  каза министърът в своето изявление.

Според Indiatimes.com:

“ HAARP е усъвършенстван модел на свръхмощен йоносферен нагревател, който е  в състояние да нагреява  земната атмосфера и да предизвиква ефект на глобално затопляне,“ – каза той.

Дейв даде отговор и на въпроса, че правителството е наясно с HAARP, способно да осъществява разрушително въздействие върху световния климат, включително Индия, и да дестабилизира земеделски и екологични системи.

Според него, проучването, проведено от Индийския съвет за изследвания в селското стопанство, прогнозира, че изменението на климата ще има отрицателно въздействие по отношение на намаляване на добива на основни култури като пшеница, царевица, горчица, картофи и сорго.

Отчитайки отрицателните последици от изменението на климата, министърът заяви, че правителството стартира Национален план за действие по изменение на климата (NAPCC) през юни 2008 г. за решаване на  въпросите, свързани с изменението на климата.

NAPCC включва осем мисии в областта на слънчевата енергия, подобряване на енергийната ефективност, околната среда, водата, поддръжка на хималайските екосистеми, горското и селското стопанства и стратегически знания за  изменението на климата.

Дейв каза, че в 32 щата е  изготвен Национален план за действие по изменение на климата (SAPCC).

http://economictimes.indiatimes.com/news/defence/us-developed-weapon-system-may-cause-global-warming-government/articleshow/53268090.cms

Всичко за HAARP ТУК>>>

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.