Ще решите ли тази елементарна задача от средния курс?

На пръв поглед изглежда, че най-простите аритметични операции с дроби са по силите на  всеки ученик от средния  курс. Но в действителност такива леки  задачи  често са твърде трудни  дори за възрастни с висше образование.

Наскоро в Япония е проведен забавен експеримент. Учените предложили за решаване една елементарна задача на  хора (на картинката горе) , родени в началото на 90-те години. Оказало се, че отговорилите правилно са само 60% от опиталите се!

Забележително е, че точно преди 30 години е давана за решаване същата задача. Тогава обаче я решили  90% от хората.

Сега ви предлагаме да проверите знанията си. Вижте по-горе тази аритметична задача и се опитайте да я  решите.

Успяхте ли?

Решението ще се появи утре тук.

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.

5 Replies to “Ще решите ли тази елементарна задача от средния курс?”

Comments are closed.