Тибетска молитва за изпълнение на желанията

Можете да вярвате или да не вярвате. Да разбирате или да не разбирате текста,  просто четете и произнасяйте  на глас  всичко, което е писано. Ако преди да започнете каквото и да било,  прочетете тези стихове от началото до края,  всичко ще  се случи така,  както желаете.

ОМ НАНГ СИ НАМДАК РАНШИН ЛХУНДУБ ПЕ

ТАШИ ЧОГ ЧУ ШИНГ НА ШУГПА ЙИ

САНГЙЕ ЧО ДАНГ ГЕНДУН ПАКПЕ ЦОГ

КУН ЛА ЧАГ ЦЕЛ ДАКЧАК ТАШИ ШОК

ДРОНМЕ ГЬЕЛПО ЦЕЛТЕН ДОНДРУБ ГОНГ

ЧЖАМПЕ ГЬЕН ПЕЛ ГЕ ДРАГ ПЕЛ ДАМ ПА

КУН ЛА ГОНГПА ГЬЯ ЧЕР ДРАКПА ЧЕН

ЛХУНПО ТАР ПАК ЦЕЛ ДРАК ПЕЛ ДАНГ НИ

СЕМЧЕН ТАМЧЕ ЛА ГОНГ ДРАГ ПЕ ПЕЛ

ЙИ ЦИМ ДЗЕПА ЦЕЛ РАБ ДРАК ПЕЛ ТЕ

ЦЕН ЦАМ ТОПЕ ТАШИ ПЕЛ ПЕЛ ВА

ДЕВАР ШЕГПА ГЬЕ ЛА ЧАГ ЦЕЛ ЛО

ДЖАМПЕЛ ШОННУ ПАЛДЕН ДОРДЖЕ ДЗИН

ЧЕНРЕЗИГ ВАН ГОНПО ЧЖАМПЕ ПЕЛ

СА ЙИ НЬИНГПО ДРУБПА НАМПАР СЕЛ

НАМКЕ НЬИНГПО ПАГЧОГ КУНТУЗАНГ

УТПАЛ ДОРДЖЕ ПЕ КАР ЛУ ШИН ДАНГ

НОРБУ ДАВА РЕЛДРИ НИМА ЙИ

ЧАГЦЕН ЛЕГ НАМ ТАШИ ПЕЛ ГЬИ ЧОГ

ЧЖАНГЧУБ СЕМПА ГЬЕ ЛА ЧАГ ЦЕЛ ЛО

РИНЧЕН ДУГЧОГ ТАШИ СЕР ГЬИ НЯ

ДОЧЖУНГ БУМ ЗАНГ ЙИ ОНГ КА МА ЛА

НЬЕНДРАГ ДУН ДАНГ ПУНЦОГ ПЕЛ БЕ У

МИ НУБ ГЬЕЛЦЕН ВАНГЬЮР КОРЛО ТЕ

РИНЧЕН ТАГ ЧОГ ГЬЕ КЬИ ЧАГЦЕН ЧЕН

ЧОГ ДУ ГЬЕЛВА ЧО ЧИНГ ГЬЕ КЬЕ МА

ГЕГ СОГ НОВО ДРЕНПЕ ПЕЛ ПЕЛ ВА

ТАШИ ЛХАМО ГЬЕ ЛА ЧАГ ЦЕЛ ЛО

ЦАНГПА ЧЕНПО ДЕ ЧЖУНГ СЕ МЕ ПУ

МИГ ТОНГ ДЕН ДАНГ ГЬЕЛПО ЮЛКХОР СУНГ

ПАГ КЬЕПО ДАНГ ЛУВАНГ МИГ МИ ЗАНГ

НАМТОСЕ ТЕ ЛХА ДЗЕ КОРЛО ДАНГ

ТРИШУЛА ДАНГ ДУН ТУНГ ДОРДЖЕ ЧЕН

ПИВАМ РАЛДРИ ЧОРТЕН ГЬЕЛЦЕН ДЗИН

СА СУМ НЕ СУ ГЕЛЕГ ТАШИ ПЕЛ

ДЖИКТЕН КЬОНГВА ГЬЕ ЛА ЧАГ ЦЕЛ ЛО

ДАКЧАК ДЕНГ ДИР ЧЖАВА ЦОМПА ЛА

ГЕГ ДАГ НЬЕВАР ЦЕВА КУН ШИ НЕ

ДОДОН ПЕЛ ПЕЛ САМДОН ЙИШИН ДРУБ

ТАШИ ДЕЛЕГ ПУНСУМ ЦОГ ПАР ШОГ

Ако след като  станете от леглото, прочете тази молитва,  през целия ден  желанията ви ще се  изпълняват.

Ако я  прочетете преди лягане, ще сънувате хубави сънища.

Ако сте я  прочели преди някакъв  мач, вашият отбор ще спечели.

Ако сте я  прочели преди да започнете някакъв бизнес ще имате увеличение  на печалбата. Ако я  четете всеки ден, щастие, благополучие, успех, всичко ще се умножи, а всички  недобродетелни  действия и последствията от тях ще бъдат изчистени, и всички цели ще бъдат постигнати.

 

С магическа, невидима нишка са свързани всички, които непременно ще се срещнат

loading...

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.