Вълнуващи снимки за приятелството

В света няма нищо по-хубаво и по-приятно от приятелството; да се изключи от живота приятелството – това е все едно да се  лиши  света от слънчева светлина.     Цицерон

 
 
 

     Никога щастието не е  поставяло човек на такава висота, че той да не се нуждае от приятел.      Сенека

 
 
 

     В приятелството няма никакви други изчисления и съображения, а  самото него.     Монтен

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.