Върнете на своя враг злото, което ви е нанесъл

Основна цел в този метод  е – да върнем на врага  обратно злината, която ни е нанесъл, и да си върнем обратно доброто и хубавото, което е отишло от нас  при врага.

Мотивът за написването на този материал е честото  повтаряне  въпроса: „Как да върнем злото на онзи, който го е направил“, „Не можем ли да направим така, че враговете да бъдат наказани“.

Аз по принцип съм привърженик на подхода, че е по-важно очистването и защитата от зло, а не отмъщението.

Тоест – само Бог  ще реши колко негативизъм трябва да се върне към врага. Особено ми харесва мъдрата поговорка: “ Станете щастливи въпреки враговете си,  това те никога няма да ви простят“ . Значи да се възстанови изгубеното и да се умножи – е много по-важно, отколкото отмъщението.

Но понякога има моменти, когато врагът прекалява, и колкото и да отстъпваме, идва  време, когато трябва да бъде лишен от възможността  да върши зло. И в такива случаи е възможно и необходимо да възстановим  справедливостта сами, но – в разумни граници. Повтарям – да се възстанови справедливостта, а не да се превърнем в източник на зло. Защото злото винаги ще бъде  наказано – рано или по-късно, в този живот или в следващия.

Но първо, винаги си струва да се помоли  Бог за справедливост и помощ и да се помолим за нашите врагове. И само когато до врага  това  „не достига“, вече  можете да вземете нещата в свои ръце. Доброто трябва да бъде с юмруци, но да не забравяте, че е добро.

Така че принципът  „Око за око и зъб за зъб“ на Стария завет понякога е уместен. – Но само в определени граници. Ако върнете повече зло, отколкото ви е причинено, вие ще получите отрицателен кармичен  отговор, и  не само от врага.

Нашата основна цел в този метод е да върнем на врага  обратно това лошо нещо, което ни е нанесъл, и да си възвърнем доброто, което е отишло от нас  при врага.“Вземи си своето, дай ми моето.“ Нищо повече.

Интересно е колко зло може да се върне? От 1 до 100%. От какво зависи?

От много неща. От това колко усилия и време ще вложите, на  първо място.

Плюс това, че част от негативното, и част от позитивното, уви,  ще бъдат унищожени завинаги.

А в някои случаи – сам Бог ще реши колко зло можете да върнете към врага, и после и да простите.

Този метод трябва да се задейства не веднага, а  само след определено очистване от  негативизъм. Защо така ли? Защото ще ви даде на вас сили и ще  отслаби врага ви. В противен случай, ще бъдете в неравностойни категории. И  ефектът ще е  в рамките на 10-15%. Колкото по-силни  сте, толкова повече ще можете да отдадете и да отнемете.

Какво да отдадете и да отнемете. Енергия. Само енергия. Да отдадете отрицателната енергия, и да си възвърнете положителната енергия. Защото за късмет, здраве, благополучие, просперитет –  е необходима само  енергия.
Този метод е добре да се включи в програмата за  самоочистване от негативизим във втората или третата седмица на работа.

Този метод е много желателно да се подкрепя с четене на молитви за враговете. И е задължително да се поръча  църковна  служба за здраве и на нас,  и на врага.

Без това методът няма да е  толкова ефективен, колкото бихте  желали. Тъй като именно привличането на  „трета страна“ – Бог,  като източник на върховна справедливост, ще доведе до постигане на правосъдие.

Този метод се състои от две части:

    Част 1 – Връщане на врага на всичко лошо, което е дошло от него към вас.
    Част 2 – Връщане във вас на всичко добро, което е изтекло от вас към него.

Продължението следва .

Втора част: Върнете на своя враг злото, което ви е нанесъл II

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.