Известният океанограф Майер Верлаг откри кристална пирамида на дъното на Бермудския триъгълник

Бермудския триъгълник в продължение на   стотици години се счита за едно  от най-известните и легендарни места, където, колкото и да странно, много малко хора искат да попаднат.

Изчезващи самолети и кораби, странни инциденти и пълна неизвестност за тези причини, обвиват Бермудски триъгълник с ореол  на тайнственост и страх.

Тази репутация привлича изследователите, които не се страхуват от неизвестното, сред тях е и известният  океанограф Meyer Verlag.

На пресконференция, проведена на Бахамите, той даде точните координати на колегите си,  на изключително  необикновения обект, който се намира под водата на територията на Бермудския триъгълник.

Учените твърдят, че обектът е  кристална пирамида с неизвестен произход, а оттам и с неизвестни свойства.

Размерите на пирамидата са   огромни – тя е  три пъти по-голяма от пирамидите в Гиза. Координатите на обекта все още не са разкрити на широката общественост, а учените планират да продължат  проучването на странната кристална пирамида.

loading...

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.

2 Replies to “Известният океанограф Майер Верлаг откри кристална пирамида на дъното на Бермудския триъгълник”

  1. Anton Velinov

    Как е възможно всеки един текст от „ЕЛЕКТРОННО СПИСАНИЕ ЗА ВСЕЛЕНАТА“ да бъде закрит с реклами и да не е възможно да се махнат за да се прочете ????

    • Самурай

      Коригирайте си браузъра с CTRL и (-) и няма да имате никакви проблеми.

Comments are closed.