Живо насекомо бе заснето от марсианския роувър «Curiosity» (видео)

На изпратените през октомври тази година кадри от марсохода «Curiosity», който е събирал почвени проби, ако се подредят покадрово всички изпратени снимки, може ясно да се види движението на марсианско насекомо, приличащо на скорпион или на някакво членестоного същество.

loading...

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.