Единственото в историята нападение на НЛО в Русия (видео)

 

Около 4 часа сутринта, на тъмния небосклон в Карелия, внезапно заблестява ярка звезда, която започва на импулси да изпраща снопове светлина към земята. Този обект бавно се насочва към град N. „Обектът“ увисва над града и започва го обсипва с множество тънки лъчи.

След известно време това облъчване спира и обектът се отдалечава от града.

Властите се опитват да скрият този факт, но въпреки това събитието получава голяма публичност.

Видеото е на руски:

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.