Изкуственият интелект създаде неизвестен за хората език

 Бунтът на машините въобще не е далеч – или поне така казват служители на Google Inc., които са обърнали внимание на някои много странни характеристики на услугата Google Translate.

Невронните мрежи, чрез които услугата на „Google“ извършва преводи на текстове,  са толкова сложни алгоритми, че в някои отношения могат да бъдат сравнени с изкуствен интелект.

Като се има предвид този факт, нещо такова можеше да се очаква – напомнящите ИИ алгоритми, разработени от инженерите на Google, са създали свой собствен, неизвестен за сега  за хората,  език.

„Това е невероятно, но е така, ние проведохме експеримент, в който учехме невронната мрежа да превежда от английски на японски (и обратно), и след това от английски на корейски (и обратно) и след това тествахме – дали тази невронна мрежа може да превежда от японски на корейски  директно, без английски,  оказа се, че може. И  това е възможно само благодарение на факта, че вътре в себе си обучената невронна мрежа образува свой собствен език, неприличащ на човешкия“, казват шокираните експерти.

 Но те засега не могат да кажат нищо конкретно за вътрешния език на ИИ,  защото той е твърде сложен за да го разберат хората. Но самият факт със създаването на език вътре в невронните мрежи – е потресващ, отбелязват учените.

loading...

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.