Видео: Какво ще се случи със Земята при ядрена война

 

Назряващият конфликт заради ресурси, и най-вече – вода, между Индия и Пакистан,  е заплаха за използване на ядрени оръжия. YouTube-каналът Life Nogin публикува видеоклип, в който са показани всички опустошителни последици от ядрена война, която в продължение на много десетилетия ще промени обичайния начин на живот на хората – тези, които оцелеят.

Огромно количество сажди и прах ще се издигне в стратосферата, отбелязвайки началото на ядрената зима, поради липсата на слънчева светлина. В същото време ще се разруши и озоновият слой, след което на Земята ще започнат да попадат повече вредни ултравиолетови лъчи и други космически лъчения. Средната годишна температура на Земята ще падне рязко.

Заради ядрената зима най-много ще пострада земеделието, заради което ще започне недостиг на храна. Повечето от водните ресурси на нашата планета ще станат негодни за пиене, поради замърсяването им с радиоактивни отпадъци. Хората ще имат проблеми с здравето в резултат на комбинация от вредни фактори, продължителността на живота ще намалее драстично.

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.