Астрономи обявиха параметрите на орбитата на мистериозната Планета X

Астрономи от Yale University (САЩ) съобщиха параметрите на траекторията на потенциалната  Planet X.

01
1111 22222

За евентуалното откриване зад орбитата на Плутон на голямо небесно тяло, учени съобщиха в средата на януари 2016 г.

Потенциалната  девета планета в системата се върти около Слънцето по издължена  траектория (и наклонена спрямо равнината на орбитата на Земята) с период от 15 хиляди години, а по своите  физични и химични свойства прилича на Нептун.

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.