Интересно: Защо католици и православни се кръстят по различен начина?

 Въпреки че хората, които ходят на църква всяка неделя,  стават все по-малко, по-голямата част  все пак се считат, ако не за религиозни, поне за вярващи.

Няма да навлизаме в лабиринта на религията, така че,   не дай Боже, да не обидим религиозните чувствата на хората, но днес ще разгледаме един интересен въпрос.

И така: защо православните се кръстят  от дясно на ляво, а католиците от ляво на дясно? Знаете ли?

Малко фактология!

Така например, на католиците до  1570 г. им е било позволено да се кръстят както от дясно на ляво, така и от ляво на дясно. Но тогава папа Пий V настоял  да започнат да се кръстят само от ляво на дясно и нищо друго. „Благославящият себе си … прави кръст от челото към гърдите и от лявото рамо към дясното“, – казал тогава великият пратеник на Бога.

И сега става интересно:  когато човек прави с ръцете си по  този начин знака на кръста, според християнската символика, това   изхожда от човека, който се обръща към Бога. А когато ръката се движи от дясно на ляво – идва от Бога, който благославя човека.

Забележка: не случайно и православните,  и католическите свещеници кръстят  другите от ляво на дясно (като се гледа откъм тях). Това е един вид благославящ жест.

Освен това има и още нещо, което е Особено интересно-  движението на ръката от ляво на дясно означава преход от греха към спасение, защото  лявата страна в  християнството се  свързва с властта на дявола, а дясната – с Божествената. A знак на кръста с движение от дясно на ляво, се третира като Божествена победа над дявола. Това е!

loading...

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.