The Daily Mail: През 2017 г. човечеството ще открие извънземен живот

През 2017 г., човечеството най-накрая ще открие  извънземен живот – смятат  британски учени, и според техните  предположения такъв  може да има на един от спътниците на Сатурн. Материал с тази  прогноза публикува  The Daily Mail.

kasini

Въпреки това, дори и ако не намери, в това няма нищо страшно – мисията  Касини и така  помогна на учените да съберат  огромно количество ценни данни.

loading...

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.