„X-File“: Шпионски спътник е открил огромен обект под ледовете на Антарктида

САЩ правят разкопки на мястото на древната структура, пише  BIN. Както съобщава European Union Times, тревожната новина е  изтекла и идва от гигантския континент в южната част на земното кълбо.
1

2
http://beforeitsnews.com/alternative/2016/12/from-the-x-file-dept-satellite-detects-massive-object-under-ice-in-antarctica-122716-video-3456465.html

loading...

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.