73 % от хората не знаят отговора на тази задача!

Тази задача  на пръв поглед изглежда твърде елементарна. Може би ще решите, че задачата е за деца от първи-втори  клас? .

Но не бързайте с изводите.

Отговорът може да намерите по-долу. Мнозина правят малка грешка.

Проверете сами!

2

 

20!

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.