Извънземните сред нас: научна теория за съществуването на извънземен живот

Независимо от развитието на съвременните технологии, по-голямата  част от нашата Вселена все още е загадка за нас. И водещият астрофизик в Колумбийския университет Калеб Шариф предполага, че ние просто не разбираме истинската същност на физическите закони на Космоса.

Според теорията на експерта (това звучи доста безумно) нашата Вселена може да не е  нещо друго, а  единен интелект на  извънземна цивилизация. Мощен дотолкова, че  да  премести самия себе си в  квантовата сфера, разтваряйки живота в обичайното разбиране на физиката.

Призрачните създатели

Въпреки че тази теория звучи като сценарий на  странен научно-фантастичен филм, в действителност не е  много по-различна от разсъжденията на  съвременните физици – те също разчитат предимно на данни, които не са получени емпирично. Освен това  идеята на Шариф позволява да си обясним  защо ние все още не сме се  срещнали с извънземна цивилизация.

Атоми на извънземни

Може би трябва да се абстрахираме от обичайните критерии, и да погледнем  на ситуацията в друг мащаб. Калеб предполага, че извънземната цивилизация  хората възприемат според физическите закони. Поведението на частиците, гравитацията, електричество и други елементи на природата може да не са  нищо друго освен резултат на кипящ около нас живот.

Техноцивилизация

До преди няколко години, дори да се мисли  за такава възможност щеше да изглежда глупаво. Но сега учените уверено говорят за предстоящ неизбежен  период, по време на който човечеството напълно ще се  слее с технологиите. Прехвърлянето на интелекта в мрежата ще бъде първата стъпка към избавянето на  съзнанието от смъртното тяло. Теоретичната работа в тази посока вече е започнала.

Deus Ex Machina

Друг астрофизик в Колумбийския университет, Roberto Pinhаo, се подготвя да  напише  научна статия за евентуално дешифриране на  извънземен живот с помощта на машини. Той счита, че ако правилно се задават въпросите и със съответния алгоритъм,  суперкомпютрите ще бъдат в състояние да разпознаят движението на чуждия разум зад огромната сложност на живия свят.

Тъмната материя

Едно от косвени доказателства за теорията на  Шариф  може да е мистериозната тъмна материя, която съставлява около 27% от Вселената. Само си помислете: съвременните учени правят предположения и изчисления, които не са в състояние да покажат реалното състояние на нещата. Всяко логично за нас знание може да бъде само резултат на грешка, която  се дължи на факта, че ние просто не знаем дори и  една трета от уравнението, което трябва да решим.

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.