Когато срещнете човека, който ще ви обикне, ще срещнете … Самия себе си …

Когато срещнете човека, който ще ви обикне, ще срещнете … Самия себе си … Този, който някога , много отдавна, сте  скрили от всички, и преди всичко  – от себе си.

1

Всичко е хубаво, всичко – като у всички останали, и дори по-добре … Но също така живее вътре. И един ден този копнеж изведнъж ще се взриви  и ще  смаже всичките ваши убеждения  и съпротива, ще се вреже в съзнанието ви, ще го изпълни изцяло, ще измести всичко, ще  ви зашемети с искането да „върне“,  да  върне … нещо … нещо дадено  ви по право от рождението.

2
Най-хубавото е, че ще  срещнете някой, който ще ви обича за това, че сте точно такъв, какъвто  сте, и в същото време ще ви предяви  най-голямата претенция – да бъдете себе си. Ще срещнете някой, който ще ви обича повече, отколкото вие обичате себе си …

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.