Невероятно! Думи, които предизвикват мутации с чудовищна сила

Вълновите генетици твърдят, че генетичният апарат на човека не е безразличен към това, което той мисли,  слуша или чете . Защото всяка информация може да се впише в т.нар вълнов ген. Като  в същото това време ДНК – апаратът не е в състояние да разбере от кого получавате информация, дали това е жив човек или телевизионния екран. ДНК молекулите са в състояние да обменят информация с помощта на акустични и електромагнитни вълни.

1

За щастие тези експерименти са провеждани върху семената на растението Arabidopsis. Те почти всички загинали. А оцелелите се превърнали в генетични изроди, неспособни да програмират развитието на здрави растения. Потомството им  напълно дегенерирало в рамките на няколко поколения.

2
3 изразявате  себе си и харизмата си на 100,  да направите своята жена най-щастливата на света, а децата ви да се гордеят с баща си, за да може животът на Земята да се подобрява, и всички да  живеем сред добри и отзивчиви съседи.

loading...

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.