Как ще протече полетът до Алфа Кентавър (видео)

Германските учени Майкъл Хипке и Рене Хелер предложиха икономичен начин за пътуване до Алфа Кентавър *. Видеото, демонстриращо полета до звездата, е публикувано в YouTube от втория автор, съобщи изданието Scientific American.

Пътуването, според изчисленията на експертите, ще трае около 140-150 години, а за полета ще е необходимо гигантско светлинно платно, което ще ускори микросондата с маса от около 10 грама до 20 процента от скоростта на светлината. С наближаването на сондата до Алфа Кентавър, платното ще се обърне към звездата и по този начин ще забави скоростта си близо до нея.

* Алфа Кентавър (α Cen / α Centauri) е най-ярката и най-близката до слънцето кратна звезда в южното съзвездие Кентавър, и е четвърта по яркост на небосвода с видима звездна величина −0,01. Тя е с твърде голяма южна деклинация, за да се вижда от географските ширини на България.

Състои се от 3 звезди. Алфа Кентавър A е жълта звезда от спектрален клас G2, като Слънцето (т.е. има подобни на Слънцето цвят и температура). Алфа Кентавър B е оранжева звезда от спектрален клас K1. Алфа Кентавър C (Проксима) е червено джудже със спектрален клас M5. Двата ярки компонента, Alpha Centauri A и B са компоненти на двойна звезда. Те обикалят една около друга за 80 години, като отстоят на 23 АЕ една от друга. Алфа Кентавър С (Проксима) е най-близката до звезда, на 4,3±0,1 св.г.. Поради това е чест предмет на спекулации относно бъдещи космически пътешествия, най-вече в сферата на научната фантастика.

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.