Необясними звуци са записани в английския град Плимут (видео)

От време на време от различни части на нашата планета идват съобщения за тайнствени силни звуци, идващи от небето. Наскоро такива звуци са записани в градове в Израел, Афганистан, Канада, Турция …

  никакви аномалии. Но у Кетано и спътниците му останало чувството, че тайнственият звук може да идва именно от там.

Някои жители на града считат, че това са звуци, издавани от апарати на представителите на извънземна цивилизация, докато други смятат, че има рационално обяснение за това, което се е случило.

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.