Учени: Земята е космически затвор (видео)

Учени, работещи в областта на космическите изследвания и пътувания във Вселената, считат нашата планета за „космически затвор“.

Такова сравнение е оправдано, защото човек не може по свое желание да напусне Земята.

Едва след стотици или хиляди години, хората ще могат да посещават други планети и дори ще могат  да се заселват там, но  засега всички ние оставаме затворници в затвора, наречен Земя.

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.