10-те знаци на Вселената, с които тя ви показва, че сте на грешен път

Май сте се отклонили от „правия път“?  Много хора смятат, че събитията в живота им  „се случват просто така“, но ако установим  тясна връзка  с интуицията си, веднага става  ясно, че всичко, което се случва с нас – е  резултат от нашите действия.

Ние не винаги осъзнаваме  какви са последствията от нашите постъпки, но Вселената, за щастие, ни дава  знаци за да ни покаже, че сме на верен, или на неверен път. Сега говорим точно за  Предупрежденията – признаците за неверния път.

Вселенските  предупреждения идват  под формата на нежелани обстоятелства и събития.

Това означава, че вашата енергия вибрира на ниска честота. Вашите мисли, чувства и действия са негативни, което води до възникване на нежелани обстоятелства.

Въпреки, че ние сме в състояние да вибрираме на висока честота,  е трудно през цялото време  да оставаме в добро настроение.

Защото нашите души в момента са привързани към Земята, към  физическото измерение, което е много по-плътно и по- бавно от висшите,  ефирни измерения. Нашата планета и телата ни са изтъкани от  енергия с много по-ниска честота,  отколкото  нашите души.

В резултат на това ние понякога се сблъскваме  с нежелани обстоятелства, но това е нормално. Основното нещо е навреме да забелязваме  предупрежденията (но да не зацикляме на тях!), за да можем бързо да се върнем  на верния път.
Ето някои  предупредителните сигнали от Вселената, за които трябва да  внимаваме  в ежедневието:

Вие сте си ударили палеца на крака.
Вие сте попаднали в  задръстване.
По ваш адрес се хвърлят мръсни погледи или се пускат язвителни  коментари.
Вие сте се сдобили с травма.
Получили сте неочаквана сметка.
Изпитвате безпричинна тревога.
Вие се карате  с близките си хора.
Вие сте болен.
Имате главоболие.
Вие сте загубили или сте счупили вещ или предмет.
Неприятни миризми, звуци и вкусове.

Всеки един от тези знаци означава, че трябва да се  „центрирате“ и да коригирате своята честота.
Сблъсквайки се с такъв знак, спрете! Не довършвайте започнатото, не   слагайте  край на разговора, не завършвайте мисълта си,  защото всичко това  очевидно ви води в грешната посока.

Вместо това, поемете дълбоко дъх, погледнете на ситуацията отстрани, или даже  помедитирайте, ако това е възможно.

Ако навреме забележите тези  предупредителните знаци и бързо реагирате, това  центриране ще спре негативния импулс.

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.

One Reply to “10-те знаци на Вселената, с които тя ви показва, че сте на грешен път”

  1. Скордо

    Ако човек с по-висока вибрация попадне между хора с ниска вибрация, мислите ли , че ще му се случи нещо хубаво?

Comments are closed.