Фантастично: Народът, в който господстват жените, а мъжете нямат никакви права! (галерия)

Tуарегите – това не е само част от марката Volkswagen, а  и един от най-уникалните народи  в света. Тези африканци са запазили доста странна традиция – там господстват жените, а  мъжете трябва да покриват лицата си.

 

 

В Африка живеят около един милион туареги, които са разделени на множество племена. Те са номадствали из Сахара в продължение на хиляди години, търсейки за  камилите нови пасища. Заслужава да се отбележи, че без камилите тези хора не биха оцелели в пустинята.  Между другото, камилата е  единственото нещо, което остава на мъжа след развода.

 

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.