На Слънцето повече от две седмици не се е появявало нито едно петно!

На Слънцето не са се появявали петна вече   15 последователни дни. За да  намерим подобен период с чисто  Слънце в историята на наблюденията, ние трябва да се върнем към април 2010 г., когато Слънцето излиза от дълбок минимум.

В момента липсата на  петна предвещава  нов слънечев  минимум, който се очаква в периода 2019-2020 г. До това време  не трябва да се  появяват петна, които да могат да произвеждат силни изригвания.

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.