Никола Тесла подслушвал разговори на извънземни

Има безброй причини, поради които името на гениалния изобретател Никола Тесла се свързва с изключително строги държавни тайни, невероятни  интриги и почти магическото съвършенство на ума му. Едва ли в историята на света има и друг толкова известен учен, чиято популярност да граничи с подобна мистика.

Tесла искал да разговаря с извънземните?


Шварц разказва: „Teсла чувал как извънземните се свързват  помежду си. Той не разбирал извънземния език, но подсъзнателно чувствал, че това е поздрав. След това изобретателят бива обсебен от идеята да създаде толкова мощен радиоприменик, за да може да го използва постоянно за  слушане на извънземните и дори да говори с тях. Tесла показвал своите огромни антени на  метеорологичните си устройства, въпреки че за тази цел те служили само в началото, а след това ги създавал само за да слуша  какво се случва в космоса. “


Трябва да се отбележи, че изследванията на сърбина  в тази област съвпадат с началото на „извънземната инвазия“ в Америка. Още през 1890 г. в САЩ се разгръща първата вълна с  доклади за мистериозни „летящи чинии“, които могат да висят над земята и да летят с  невероятна скорост.

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.