Огромен НЛО бе заснет от камерите на SOHO (видео)

Апаратурата на космическата обсерватория SOHO е заснела огромна сфера близо до Слънцето. Снимки на странния обект бяха публикувани на YouTube.

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.