Огромен НЛО бе заснет от камерите на SOHO (видео)

Апаратурата на космическата обсерватория SOHO е заснела огромна сфера близо до Слънцето. Снимки на странния обект бяха публикувани на YouTube.

loading...

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.